Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΞΕΝ ΚΠαιδ 3.3.43–3.3.55

Πριν από την πρώτη σύγκρουση Μήδων–Ασσυρίων
Ο Κυαξάρης και ο Κύρος με το στράτευμά τους, το οποίο αποτελούσαν Μήδοι, Πέρσες, Αρμένιοι και Χαλδαίοι, ξεκίνησαν, για να αντιμετωπίσουν τους Ασσυρίους και τους συμμάχους τους. Καθώς κανένα από τα αντίπαλα στρατεύματα δεν εγκατέλειπε τις θέσεις όπου είχε οχυρωθεί, ο Κύρος προσπάθησε με λόγο του να εμψυχώσει τους αρχηγούς της οπισθοφυλακής.