Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΞΕΝ ΚΠαιδ 1.6.20–1.6.26

Η πειθαρχία και η διασφάλισή της
Πριν αναχωρήσει για τη Μηδία, για να ενταχθεί στις δυνάμεις με τις οποίες ο Κυαξάρης θα επιχειρούσε να αντιμετωπίσει τους Ασσυρίους και τους συμμάχους τους, ο Κύρος συζήτησε με τον πατέρα του Καμβύση (βλ. και ΞΕΝ ΚΠαιδ 1.5.7–1.5.14). Μαζί ανακάλεσαν τις συμβουλές που του έδινε τα προηγούμενα χρόνια ο πατέρας του, από τις οποίες ο Κύρος θα μπορούσε να αντλήσει πολύτιμα διδάγματα τώρα, που θα αναλάμβανε για πρώτη φορά δράση ως στρατηγός. Κάποια στιγμή θίγεται και το θέμα της πειθαρχίας του στρατεύματος.