Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ

ΞΕΝ ΚΑναβ 7.6.42–7.6.44

Απόφαση για εγκατάλειψη του Σεύθη
Ο Ξενοφώντας προσπάθησε να ανατρέψει την κατηγορία ότι πλούτιζε σε βάρος των Μυρίων μετά από συμφωνία του με τον Σεύθη να εξακολουθούν οι έλληνες μισθοφόροι να του προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (βλ. και ΞΕΝ ΚΑναβ 7.6.16–7.6.26). Κάποιοι, μάλιστα, μίλησαν προς υπεράσπισή του, ενώ αυτός που κατηγορήθηκε για την ιδιοποίηση των μισθών τους ήταν ο Ηρακλείδης.