Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ

ΞΕΝ ΚΑναβ 6.1.25–6.1.31

Ο Ξενοφώντας αρνείται να εκλεγεί αρχηγός των Μυρίων
Μόλις συγκέντρωσαν τα απαιτούμενα πλοία (βλ. και ΞΕΝ ΚΑναβ 5.5.7–5.5.12), οι Έλληνες απέπλευσαν για τη Σινώπη, όπου κάποιοι πρότειναν να εκλεγεί ένας στρατηγός ως αρχηγός με απόλυτη εξουσία. Καθώς υπήρχαν σκέψεις να προταθεί ο Ξενοφώντας, αυτός θυσίασε στον Δία, ζητώντας να μάθει αν θα έπρεπε να αποδεχθεί το αξίωμα. Ο Ξενοφώντας προσέρχεται στη συνέλευση του στρατού, έχοντας λάβει αρνητική απάντηση από τον θεό.