Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ

ΞΕΝ ΚΑναβ 5.5.7–5.5.12

Αποστολή πρέσβεων από τη Σινώπη
Επειδή ο αριθμός των πλοίων που κατόρθωσε να εξασφαλίσει ο Χειρίσοφος από τον Σπαρτιάτη ναύαρχο Αναξίβιο (βλ. ΞΕΝ ΚΑναβ 5.1.2–5.1.4) ήταν μικρός, οι Μύριοι επιβίβασαν σε αυτά μόνο τους τραυματίες, ενώ οι υπόλοιποι συνέχισαν βαδίζοντας ως τα Κοτύωρα. Κατά την παραμονή τους εκεί, φτάνουν απεσταλμένοι από τη Σινώπη.