Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ

ΞΕΝ ΚΑναβ 3.2.7–3.2.19

Ο Ξενοφώντας απευθύνεται στο στράτευμα μετά την εκλογή των νέων στρατηγών
Οι εναπομείναντες αξιωματικοί των Μυρίων εξέλεξαν νέους στρατηγούς και λοχαγούς στη θέση εκείνων που δολοφονήθηκαν από τον Τισσαφέρνη. Αρχιστράτηγος ορίστηκε ο Χειρίσοφος, ενώ ο Ξενοφώντας πήρε τη θέση του Πρόξενου. Στη συνέλευση του στρατού μίλησαν αρχικά ο Χειρίσοφος και στη συνέχεια ο Κλεάνορας, προτείνοντας αγώνα για την τελική επικράτηση απέναντι στους επίορκους βαρβάρους. Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο Ξενοφώντας.