Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΞΕΝ Απομν 4.8.2–4.8.4

Ο Σωκράτης απέναντι στον θάνατο
Φτάνοντας στο τελευταίο κεφάλαιο του έργου, διαβάζουμε για την αξιοπρέπεια με την οποία απολογήθηκε και αντιμετώπισε τη θανατική του καταδίκη ο Σωκράτης. Χαρακτηριστικός είναι και ο διάλογός του με τον Ερμογένη, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται παρακάτω.