Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΞΕΝ Απομν 4.7.5–4.7.7

Περιττές και, ενδεχομένως, επικίνδυνες αστρονομικές γνώσεις
Στο έκτο κεφάλαιο του τέταρτου βιβλίου δόθηκαν δείγματα της διαλεκτικής μεθόδου του Σωκράτη, ενώ στο έβδομο καθορίζονται το εύρος και η ποσότητα των γνώσεων που όφειλε να κατέχει ένας μορφωμένος. Στο ακόλουθο απόσπασμα εκτίθενται οι αστρονομικές γνώσεις που δεν αποδεχόταν ο φιλόσοφος.