Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΞΕΝ Απομν 4.3.13–4.3.14

Τα έργα των θεών αποτελούν απόδειξη της ύπαρξής τους
Κατά τον Ξενοφώντα, ο Σωκράτης θεωρούσε θεμελιώδη την κατάκτηση της σωφροσύνης και προσπαθούσε να καταστήσει τους μαθητές του ευσεβείς και σώφρονες απέναντι στους θεούς. Από τη σχετική συζήτηση του φιλοσόφου με τον νεαρό μαθητή του, τον Ευθύδημο, παρατίθενται οι παρακάτω επισημάνσεις και παραινέσεις του Σωκράτη.