Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΞΕΝ Απομν 2.6.1–2.6.5

Κριτήρια επιλογής των φίλων
Αναπτύσσοντας το θέμα της φιλίας, ο Ξενοφώντας παραθέτει, ανάμεσα στα άλλα, τον εκτενή διάλογο του Σωκράτη με τον Κριτόβουλο, γιο του Κρίτωνα, απόσπασμα του οποίου ακολουθεί.