Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΞΕΝ Απομν 1.3.1–1.3.4

Ο Σωκράτης και η λατρεία των θεών
Μετά την αναφορά στη δίκη του Σωκράτη και τις παρανοήσεις της φιλοσοφίας του, που οδήγησαν στην καταδίκη του, ο Ξενοφώντας περνά στην εξέταση συγκεκριμένων πτυχών της διδασκαλίας και της δράσης του.