Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΞΕΝ Αγ 7.1–7.7

Μια ακόμη αρετή του Αγησίλαου: η φιλοπατρία του
Μετά την ευσέβεια και τη δικαιοσύνη στις οικονομικές συναλλαγές, ο Ξενοφώντας αναφέρθηκε στην εγκράτεια και τις ηγετικές ικανότητες του Αγησίλαου. Στη συνέχεια αναφέρεται σε μία ακόμη αρετή του Σπαρτιάτη βασιλιά, τη φιλοπατρία.