Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΞΕΝ Αγ 3.1–3.5

Η ευσέβεια του Αγησίλαου
Ο Ξενοφώντας ολοκλήρωσε την παρουσίαση του Αγησίλαου ως στρατιωτικού και πολιτικού ηγέτη, εκθέτοντας συνοπτικά τις επιτυχίες του στις εκστρατείες ενάντια στους Αργείους, τους Κορινθίους και τους Ακαρνάνες. Η προσφορά του συνεχίστηκε και μετά την ήττα της Σπάρτης στα Λεύκτρα (371 π.Χ.), ενώ σε προχωρημένη ηλικία εξεστράτευσε στην Αίγυπτο, για να βοηθήσει τον Φαραώ Ταχώ, όταν αυτός ενώθηκε με τους Πέρσες σατράπες εναντίον της περσικής επικυριαρχίας. Ήρθε η ώρα να περάσει στο εγκώμιο των αρετών του (κεφ. 3–10).