Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΞΕΝ Αγ 1.23–1.35

(ΞΕΝ Αγ 1.6–1.38: Η εκστρατεία του Αγησίλαου στη Μ. Ασία) Συγκρότηση ιππικού και προπαρασκευή του στρατεύματος – Η μάχη στον Πακτωλό ποταμό – Τιμωρία του Τισσαφέρνη