Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΡΟΣ ΟΝΗΤΟΡΑ ΕΞΟΥΛΗΣ Α΄

ΔΗΜ 30.1–9

Προοίμιονκαι πρόθεσις: Ο Δημοσθένης απέναντι στη συμπαιγνία του Ονήτορα και του Άφοβου – Τα γεγονότα
Ο Δημοσθένης, μετά την ευνοϊκή έκβαση της δικαστικής του διαμάχης με τον Άφοβο (βλ. και ΔΗΜ 27.1–3), διεκδίκησε ως αποζημίωση τα περιουσιακά στοιχεία του πρώην κηδεμόνα του, όμως εκείνος είχε φροντίσει να μην έχει στην κατοχή του ακίνητη περιουσία. Στην προκειμένη περίπτωση ο ρήτορας διεκδικεί σε δίκην ἐξούλης από τον Ονήτορα, αδελφό της πρώην γυναίκας του Άφοβου, μια έκταση γης, την οποία υποτίθεται ότι είχε παραχωρήσει ο Άφοβος σε εκείνον, ως εγγύηση για την προίκα που έπρεπε να του επιστρέψει μετά τον χωρισμό του από την αδελφή του Ονήτορα.