Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΡΟΣ ΒΟΙΩΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

ΔΗΜ 39.34–36

Παραινέσεις για αλλαγή της συμπεριφοράς του Βοιωτού
Ο Μαντίας, πατέρας του Μαντίθεου, είχε αναγκαστεί να υιοθετήσει τον Βοιωτό. Ο Μαντίθεος κατηγορεί στην παρούσα δίκη τον δεύτερο ότι, επωφελούμενος από το γεγονός ότι ο Μαντίας είχε πεθάνει πριν γίνει η εγγραφή τους στους καταλόγους των εφήβων, είχε ιδιοποιηθεί το όνομα "Μαντίθεος", γεγονός που επέφερε σύγχυση σχετικά με την ταυτότητά τους και προκαλούσε προβλήματα νομικής και οικονομικής φύσεως.