Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΡΟΟΙΜΙΑ

ΔΗΜ πρ 30.1–3

Η υφιστάμενη αδιαφορία για την κατάλληλη πολεμική προετοιμασία και ο απαιτούμενος ζήλος γι' αυτήν