Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΡΟΟΙΜΙΑ

ΔΗΜ πρ 20.1–3

Γιατί περιττεύουν οι αιτιάσεις και οι κατηγορίες κατά τις αγορεύσεις – Ο στόχος του ομιλητή