Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ

ΔΗΜ 14.24–32

Μια ψυχραιμότερη αποτίμηση της κατάστασης
Ο ρήτορας υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις για μια ορθολογική πολεμική προετοιμασία της πόλης (βλ. σχετικά ΔΗΜ 14.1–13), κατάλληλη για τις προκλήσεις που καλούνταν να αντιμετωπίσει: την αύξηση του αριθμού των υπόχρεων για την τριηραρχίαν σε δύο χιλιάδες και την ένταξή τους σε είκοσι συμμορίας . Η οργάνωση του στόλου και η κατανομή των εξόδων επάνδρωσης και συντήρησής του έπρεπε, κατά τη γνώμη του, να ακολουθήσουν το παραπάνω σχήμα.