Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΔΗΜ 17.26–30

Οι μακεδονικές προκλήσεις αποτελούν απροκάλυπτη παραβίαση των συνθηκών – Οι προτάσεις του ρήτορα
Ο λόγος αυτός δεν γράφτηκε από τον Δημοσθένη, αλλά από κάποιον που ανήκε στην ίδια πολιτική παράταξη με αυτόν. Εκφωνήθηκε λίγο μετά τη δολοφονία του Φιλίππου. Ο νέος βασιλιάς της Μακεδονίας, ο γιος του Αλέξανδρος, εγκατέστησε στη Μεσσήνη τους γιους του τυράννου Φιλιάδη, δίνοντας αφορμή για τις αιτιάσεις του ομιλητή περί παραβίασης της συνθήκης που είχαν συνάψει οι Μακεδόνες με τους υπόλοιπους Έλληνες το 335 π.Χ. στο συνέδριο της Κορίνθου. Ακολουθούν οι τελευταίες παράγραφοι του λόγου.