Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΥΠΕΡ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΔΗΜ 18.93–94

Η συνεισφορά του Δημοσθένη στη σωτηρία του Βυζαντίου και της Χερσονήσου
Ο Δημοσθένης κατηγόρησε τον πολιτικό του αντίπαλο, τον Αισχίνη, (βλ. σχετικά ΔΗΜ 18.1–7) ως μίσθαρνο όργανο των Μακεδόνων, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να ανασκευάσει τα επιχειρήματα των αντιπάλων του, προβάλλοντας τη δική του προσφορά στην πολιτική ζωή της πόλης. Συνεχίζοντας επικαλέστηκε τα ψηφίσματα με τα οποία οι κάτοικοι δύο περιοχών με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, του Βυζαντίου και της Χερσονήσου, τίμησαν με στεφάνους τον δήμο των Αθηναίων ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την συνεισφορά της Αθήνας στην αντιμετώπιση του μακεδονικού κινδύνου.