Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΤΕΧΝΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ

ΑΡΙΣΤ Ρητ 1388a31–1388b30

Ολοκλήρωση του λόγου περὶ παθῶν: η ζηλοτυπία
Φτάνοντας στο τελευταίο από τα πάθη , τα οποία στοχεύει να διεγείρει ή να κατευνάσει ένας ρήτορας (βλ. σχετικά και ΑΡΙΣΤ Ρητ 1380b35–1382a19), ο Αριστοτέλης –μετά την οργή, την πραότητα, την αγάπη και το μίσος, τον φόβο και το θάρρος, την ντροπή, την ευσπλαχνία, τον οίκτο, την αγανάκτηση– πραγματεύεται τη ζηλοτυπία ( ζῆλον ).