Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΠΛΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΠΛ Πολ 401b–403c

Η παιδαγωγική σημασία της μουσικής για την αρμονική πνευματική καλλιέργεια των φυλάκων
Κατά τη συζήτηση για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης των φυλάκων (βλ. σχετικά και ΠΛ Πολ 392c–394b) καθορίστηκαν τα είδη της μουσικής που θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά για την ορθή διαπαιδαγώγησή τους, και οι συνομιλητές συμφώνησαν ότι όλες οι τέχνες επιτελούν παιδαγωγικό ρόλο.