Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΠΛΑΤΩΝ, ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ

ΠΛ Θεαιτ 176a–177a

Γιατί πρέπει να αποφεύγουμε το κακό και την αδικία
Συγκρίνοντας τους φιλοσόφους με όσους συχνάζουν στα δικαστήρια (βλ. και ΠΛ Θεαιτ 172a–174a), ο Σωκράτης περιέγραψε τους πρώτους ως αληθινά ελεύθερους ανθρώπους, που, ενώ χλευάζονται για την αδεξιότητά τους στις καθημερινές πρακτικές δραστηριότητες, υπερέχουν σε σχέση με τους δεύτερους στη γνώση του ανθρώπου και την εξέταση της φύσεως της αλήθειας. Και συνεχίζει: