Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΞΕΝ ΚΠαιδ 1.6.44–1.6.46

Η ανάγκη υπακοής στη θεϊκή καθοδήγηση
Στη συζήτηση που είχε ο Καμβύσης με τον Κύρο λίγο πριν ο τελευταίος αναχωρήσει για να παράσχει τη συνδρομή του στον Κυαξάρη (βλ. ΞΕΝ ΚΠαιδ 1.5.7–1.5.14 και ΞΕΝ ΚΠαιδ 1.6.20–1.6.26 ), ο Πέρσης βασιλιάς προσπάθησε να εφοδιάσει το γιο του με κάποιες θεμελιώδεις γνώσεις στρατηγικής, προτού επισφραγίσει τα λεγόμενά του με τη σημαντικότερη κατά την γνώμη του διδαχή, την ανάγκη τυφλής υπακοής στη θεϊκή καθοδήγηση.