Εξώφυλλο

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός

Αρχαϊκή Επική Ποίηση

των Δ.Ν. Μαρωνίτη, Λ. Πόλκα, Κ. Τουλούμη

Ε3. Η κοινωνία των πρώιμων ιστορικών χρόνων

Για τα πρώιμα ιστορικά χρόνια, οπότε θεωρείται ότι, τουλάχιστον καταγράφηκαν αν δεν δημιουργήθηκαν κιόλας τα ομηρικά έπη, δεν υπάρχει η πληθώρα των αρχαιολογικών δεδομένων που υπάρχει για τη μυκηναϊκή περίοδο, ενώ γραπτά κείμενα, όπως οι πινακίδες της Γραμμικής Β, δεν υφίστανται πια. Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και οι ταφικές πρακτικές (εικ. 5.19) αποτελούν τις δύο κύριες περιοχές δεδομένων από όπου αντλούνται οι περισσότερες πληροφορίες.