Εξώφυλλο

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός

Αρχαϊκή Επική Ποίηση

των Δ.Ν. Μαρωνίτη, Λ. Πόλκα, Κ. Τουλούμη

Δ3.5.5. Άλλα κτίσματα μέσα στην ακρόπολη

Εκτός από τα κτίρια κοντά στη δεξαμενή εντοπίστηκαν μέσα στην ακρόπολη και άλλα μεμονωμένα κτίσματα, δημόσιας μάλλον λειτουργίας, όχι σε άμεση σχέση με το ανάκτορο. Τα θεμέλια των υπογείων και των διαδρόμων ενός κτιρίου που ακουμπούσε στο δυτικό κυκλώπειο τείχος αναγνωρίστηκαν ως μέρος ενός διώροφου, πιθανόν, κτίσματος που βρισκόταν ανάμεσα στην Πύλη των Λεόντων και τον Ταφικό Περίβολο Α. Το κτίριο ονομάστηκε «Σιταποθήκη», λόγω της εύρεσης μέσα σε αυτό πιθαριών με απανθρακωμένα σιτηρά και συνδέθηκε λόγω ακριβώς της γειτνίασης με την Πύλη με το μέρος όπου ήταν εγκατεστημένη η φρουρά της ακρόπολης.

Στα νότια του Ταφικού Περιβόλου Α και μεταξύ αυτού και του κυκλώπειου τείχους εντοπίστηκαν, επίσης, τα θεμέλια μιας σειράς σπιτιών, η χρήση των οποίων είναι αβέβαιη (βλ. εικ. 4.67). Έχουν ονομαστεί με διάφορα ονόματα που προέρχονται από τη θέση τους, τους αρχαιολόγους που τα ανέσκαψαν, αλλά και από ευρήματα που τα χαρακτηρίζουν. Υπάρχουν, λοιπόν, η «Οικία του κρατήρα των πολεμιστών», όπου βρέθηκε το περίφημο αγγείο με παράσταση Μυκηναίων πολεμιστών, η «Νότια Οικία», η «Οικία της επικλινούς αναβάσεως», το «Κτίριο Wace» και η «Οικία Τσούντα». Το «Κτίριο Μ» που ακουμπούσε στο βόρειο κυκλώπειο τείχος αποτελούμενο από διαδρόμους, δωμάτια και αποθήκες, ονομάστηκε από τον αρχαιολόγο Γ. Μυλωνά, «Κτίριο του στρατιωτικού διοικητή της ακροπόλεως», αλλά μπορεί να είναι και τμήμα ιδιωτικής κατοικίας κάποιου αξιωματούχου.