Εξώφυλλο

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός

Αρχαϊκή Επική Ποίηση

των Δ.Ν. Μαρωνίτη, Λ. Πόλκα, Κ. Τουλούμη

Δ3.7. Κεντρική Ελλάδα

Στα μυκηναϊκά χρόνια υπήρχαν στην Κεντρική Ελλάδα θέσεις (εικ. 4.97) οι οποίες φαίνεται πως κατείχαν σημαντική θέση στον μυκηναϊκό κόσμο, όπως η Θήβα, ο Ορχομενός και ο Γλας στη λίμνη Κωπαΐδα, στη Βοιωτία.