Εξώφυλλο

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός

Αρχαϊκή Επική Ποίηση

των Δ.Ν. Μαρωνίτη, Λ. Πόλκα, Κ. Τουλούμη

Δ3.5.7. Βιβλιογραφία

Dickinson, O.T.P.K, Papazoglou-Manioudaki, L., Nafplioti, A., & A.J.N. Prag. 2012. «Mycenae Revisited Part 4: Assessing the New Data». The Annual of the British School at Athens 107, 161-188.

Castleden, R. 2005. Mycenaeans. Routledge. New York.

Γκιρ, Κ. 2007. Ο τάφος του Αγαμέμνονα. Αθήνα: Πατάκης.

«Μυκήνες 1998». Αφιέρωμα στην εφημερίδα Η Καθημερινή (τελευταία επίσκεψη 9/7/2013).

Jansen, A. G. 2001. A study of the remains of Mycenaean roads and stations of Bronze-Age Greece. Edwin Mellen.

Ιακωβίδης, Σ. 2003. Μυκήνες. Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (τελευταία επίσκεψη 9/7/2013).

Μυλωνάς, Γ. 1981. Μυκήναι. Τα μνημεία και η Ιστορία τους. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

Papazoglou-Manioudaki, L. Nafplioti, A., Musgrave J. S. & A.J.N.W. Prag. 2010. «Mycenae Revisited Part 3. The Human Remains from Grave Circle A at Mycenae. Behind the Masks: A Study of the Bones of Shaft Graves I-V». The Annual of the British School at Athens 105: 157-224.