Εξώφυλλο

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός

Αρχαϊκή Επική Ποίηση

των Δ.Ν. Μαρωνίτη, Λ. Πόλκα, Κ. Τουλούμη

Δ7. Βιβλιογραφία-Δικτυογραφία

Ανδρόνικος, Μ. 1962. «Ομηρικά και Μυκηναϊκά Έθιμα Ταφής». Ελληνικά 17: 40-64.

Bennet, J 2004. «Iconographies of value: words, people and things in the late Bronze Age Aegean». Στο J. Barrett, C. Renfrew & P. Halstead (eds.), The emergence of civilisation revisited. Sheffield studies in Aegean archaeology. Oxbow Books. Oxford.

Ανδρόνικος, Μ. 2009. «Ο Όμηρος και η Εποχή του Χαλκού». Στο I. Morris & B. Powell (eds.), A new Companion to Homer, Εγχειρίδιο ΟμηρικώνΣπουδών, Παπαδήμα. Αθήνα: 631-659.

Coldstream, J. N. 1997. Γεωμετρική Ελλάδα. Καρδαμίτσα. Αθήνα.

Crielaard, J. P. 2002. «Past or Present? Epic Poetry, Aristocratic Self-Representation and the Concept of Time in the Eight and Seventh Centuries B.C.». Στο F. Montanari & P. Ascheri (eds.), Omero, Tremila Anni Dopo. Edizioni di Storia e Letteratura. Roma: 239-295.

Darcque, P. 2003. «Από το Θησαυρό του Ατρέα στο παλάτι του Μενέλαου. Ο τρόμος της ανωνυμίας στη μυκηναϊκή αρχαιολογία». Αρχαιολογία και Τέχνες 86: 24-30.

Dickinson, O. 2003. Αιγαίο. Εποχή του Χαλκού. Αθήνα. Καρδαμίτσα.

Finley, M. 1991. «Ο Όμηρος και οι Μυκήνες: Ιδιοκτησία και Κατοχή». Στο M. I. Finley, Οικονομία και Κοινωνία στην Αρχαία Ελλάδα, τόμ. ΙΙ. Καρδαμίτσα. Αθήνα, 190-220.

Galanakis, Y. (ed.) 2013. The Aegean World. Ashmolean Museum. Kapon Editions. Athens.

Hooker, J. T. 1996. Εισαγωγή στη Γραμμική Β. Αθήνα. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.

Κυρτάτας, Δ. Ι. & Σ. Ι. Ράγκος 2010. Η Ελληνική Αρχαιότητα. Πόλεμος - Πολιτική - Πολιτισμός. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Θεσσαλονίκη. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο εδώ.

Latacz, J. 2005. Η Τροία και ο Όμηρος. Ο δρόμος για τη λύση ενός παλιού αινίγματος. Αθήνα. Πατάκης.

Manning, S.W. 1992. «Archaeology and the world of Homer: introduction to a past and present discipline». Στο C. Emlyn-Jones, L. Hardwick and J. Purkis (eds.), Homer: readings and images: London: Duckworth. 117-142.

Μαζαράκης-Αινιάν, Α. 2000. Όμηρος και Αρχαιολογία. Αθήνα. Καρδαμίτσα.

Morris, Ι. 2009. «Ο Όμηρος και Εποχή του Σιδήρου». Στο I. Morris & B. Powell (eds.), A new Companion to Homer, ΕγχειρίδιοΟμηρικών Σπουδών, Παπαδήμα. Αθήνα: 660-690.

Morris, I. & Powell, B. (eds.). 2009. A new Companion to Homer, ΕγχειρίδιοΟμηρικών Σπουδών. Παπαδήμα. Αθήνα.

Μοσκόβου, Σπύρος. 2001. «Ένα θεαματικό καλειδοσκόπιο για το ομηρικό ζήτημα. Να πάρουμε τον Όμηρο στα σοβαρά;». ΤΟ ΒΗΜΑ 29/04/2001. URL: http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=132942.

Μπέσιος, Μ., Τζιφόπουλος, Ι. & Α. Κοτσώνας 2012. ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ 1: Επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα στη γεωμετρική και αρχαϊκή κεραμική από το «Υπόγειο» της Μεθώνης Πιερίας στη Μακεδονία. Θεσσαλονίκη. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://ancdialects.greeklanguage.gr/node/517 (τελευταία επίσκεψη 09/07/2013).

Μπουλώτης, Χ. 1983 «Αθήνα: Η οινοχόη του Διπύλου με την αρχαιότερη αλφαβητική επιγραφή». Αρχαιολογία 6: 32-35. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/06/6-5.pdf (τελευταία επίσκεψη 09/07/2013).

Μυλωνάς, Γ. 1954. «Ομηρικά και Μυκηναϊκά Έθιμα Ταφής». Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Περίοδος Β΄, Τόμος Δ΄ (1953-54): 263-285.

Nikolaidou, M. & D. Kokkinidou 2007. «Epos, History, Metahistory in Aegean Bronze Age Studies». Στο S. P. Morris & R. Laffineur (eds.), EPOS: Reconsidering Greek Epic and Aegean Bronze Age Archaeology. Proceedings of the 11th International Aegean Conference / 11e Recontre égéenne internationale, University of California at Los Angeles - The J. Paul Getty Villa, 20-23 April 2006, Annales d'archéologie de l'Université de Liège et UT-PASP, Histoire de l'art et l'archéologie de la Grèce antique / University of Texas at Austin, Program in Aegean Scripts and Prehistory (Aegaeum 28), 35-48.

Nilson, P. M. 1989. Όμηρος και Μυκήνες. Αθήνα. Δωδώνη.

Osborne, R. 2000. Η Γένεση της Ελλάδας 1200-479 π.Χ. Αθήνα. Οδυσσέας.

Osborne, R. 2006. «Homer's Society». Στο R. Fowler (ed.) Cambridge Companion to Homer. Cambridge University Press: 206-219.

Page, D. L. 1988. Η Ιλιάς και η Ιστορία. Αθήνα. Παπαδήμας.

Πανταζής, Β. 1996. Ομηρική Γεωγραφία και ομηρική εποχή. Αθήνα. Καστανιώτη.

Powell, B. R. 2004. Homer. Blackwell Publishing.

Powell, B. R. 2009. «Όμηρος και Γραφή». Στο I. Morris & B. Powell (eds.), A new Companion to Homer, ΕγχειρίδιοΟμηρικών Σπουδών, Παπαδήμα. Αθήνα: 3-40.

Raaflub, K. 2006. «Historical Approaches to Homer». Στο S. Deger-Jalkotzy & I. S. Lemos (eds.) Ancient Greece: from the Mycenaean palaces to the age of Homer. Edinburgh University Press. Edinburgh Leventis Studies 3: 449-464.

Sandars, N. K. 2001. Οι Λαοί τηςΘάλασσας. Αθήνα. Οδυσσέας.

Sherratt, S. 1990. «Reading the Texts: Archaeology and the Homeric Question». Antiquity 64: 807-824.

Sherratt, S. 2010. «The Trojan War: History or Bricolage?». Bulletin of the Institute of the Classical Studies 53 (2): 1-18.

Snodgrass, A. 2012. «Homer and the Aegean Prehistorian». The Center for Hellenic Studies. Harvard University. Διαθέσιμο στη διεύθυνση http://chs.harvard.edu/wa/pageR?tn=ArticleWrapper&bdc=12&mn=4753 (τελευταία επίσκεψη 9/7/2013).

Στεφανή, Ε. 2011. «Το κρασί στον ελληνικό κόσμο: Από τις απαρχές ως τον Όμηρο» στο Το δώρο του Διονύσου: Μυθολογία του κρασιού στην κεντρική Ιταλία (Molise) και τη βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία). Θεσσαλονίκη: 72-87.

Treuil, R., Darcque, P., Poursat, J. Cl., Touchais, G. 1996. Οι Πολιτισμοί του Αιγαίου. Καρδαμίτσα. Αθήνα.

Whitley, J. 2002. «Objects with attitude: Biographical facts and fallacies in the study of Late Bronze Age and Early Iron Age warrior graves». Cambridge Archaeological Journal 12: 217-232.

Vermeule, E. 1983. Ελλάς, Εποχήτου Χαλκού. Καρδαμίτσα. Αθήνα.

Χρονολόγιο 2005. Χρονολόγιο Ελληνικής Ιστορίας και Τέχνης. Υπουργείο Πολιτισμού. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://odysseus.culture.gr/a/4/ga40.html (τελευταία επίσκεψη 9/7/2013).