Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, έτος 1960, τεύχος 1

Παυλίδης Χρήστος, «Ο δρόμος για το χωριό», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 2

Ιωαννίδης Στέφανος, «Κρίσεις και σκέψεις», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 3-6

Στεργιόπουλος Κ., «[Συγχαρητήρια επιστολή του Νομάρχη Ξάνθης για την έκδοση του περιοδικού]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 4

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, «Τα ελληνικά γράμματα στον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνα στη Θράκη. Α΄», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 7-12

Δανδαλίδης Δημήτριος, «Η παιδεία εις τα Άβδηρα κατά την τελευταίαν εκατονταετίαν της Τουρκοκρατίας», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 12-16

Αντώνιος Μητροπολίτης Ξάνθης, «Κώδιξ Ιεράς Μητροπόλεως της ενορίας Αβδήρων (Μπολούστρας)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 17-18

Ιωαννίδης Στέφανος, «Τα Άβδηρα. Μια σύντομη ιστορική επισκόπηση», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 19-22

(ανυπόγραφο), «Νόμισμα των Αβδήρων σε μεγέθυνση (διάμ. φυσικού 2 εκ. περίπου)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 19

Λάμπρου Ευάγγελος Ι., «Τα εγγυημένα παιχνίδια», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 22

Μανές Μάρκος, «Η οικονομική κατάστασις της Ξάνθης», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 23, 29

(ανυπόγραφο), «[Εισαγωγικό κείμενο για τη μελέτη που ακολουθεί]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Δεκέμβριος 1960), σ. 24

Μυλωνάς Αριστομένης, «Ξανθιώτες ερασιτέχνες. Καπνά», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 25

Λίβας Χρήστος, «Ένας δυνατός άνθρωπος (από τη συλλογή Σκλάβα Θράκη)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 30-35

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία της Παληάς Ξάνθης. Μέρος Δεύτερο. Γλωσσάριο. Α-Γ», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 42-45

Θρακικά Χρονικά, «Σημείωση Θρ. Χρ.», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 45

Κλήμη-Παναγιωτοπούλου Σοφία, «Ειδωλολατρικό (Ύστερα από το πανηγύρι)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 46-47

Καρακατσάνης Θανάσης, «Φωνές», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 48

Γεραγάς Νίκος, «Θέατρο και επαρχία», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 49-53

(ανυπόγραφο), «Φιλοπρόοδος Ένωσις Ξάνθης. Προκήρυξις λογοτεχνικού διαγωνισμού», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 53

Θρακικά Χρονικά, «Η πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση στη Θράκη. Ξάνθη», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 54-58

Θρακικά Χρονικά, «Η πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση στη Θράκη. Κομοτηνή», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 59-61

«Στέφανου Ιωαννίδη, Οι πρώτες φλόγες: 12 διηγήματα. Α΄ κρατικό βραβείο 1957», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 61

«Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 62

«Βαρτάν», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 63

«Περιεχόμενα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Εκπαιδευτήρια Κοτζαμάνη», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. (οπισθόφυλλο)