Είστε εδώ

Μυλωνάς Αριστομένης, «Ξανθιώτες ερασιτέχνες. Καπνά», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 25