Είστε εδώ

Θρακιώτης Κώστας, «Ο μύθος των καλογέρων και του Κιοπέκ-Μπέη στους Ιχνευτές του Σοφοκλή και γενικότερα σε σχέση με τη γέννεση της τραγωδίας », Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 35-41