Είστε εδώ

Παυλίδης Χρήστος, «Ο δρόμος για το χωριό», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 2