Είστε εδώ

«Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 62