Είστε εδώ

Γεραγάς Νίκος, «Θέατρο και επαρχία», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 49-53