Είστε εδώ

Λάμπρου Ευάγγελος Ι., «Τα εγγυημένα παιχνίδια», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 22