Είστε εδώ

Μανές Μάρκος, «Η οικονομική κατάστασις της Ξάνθης», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 23, 29