Είστε εδώ

Λίβας Χρήστος, «Ένας δυνατός άνθρωπος (από τη συλλογή Σκλάβα Θράκη)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 30-35