Είστε εδώ

Αντώνιος Μητροπολίτης Ξάνθης, «Κώδιξ Ιεράς Μητροπόλεως της ενορίας Αβδήρων (Μπολούστρας)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 17-18