Είστε εδώ

Κλήμη-Παναγιωτοπούλου Σοφία, «Ειδωλολατρικό (Ύστερα από το πανηγύρι)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 46-47