Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Νόμισμα των Αβδήρων σε μεγέθυνση (διάμ. φυσικού 2 εκ. περίπου) », Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 19