Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Κρίσεις και σκέψεις», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 3-6