Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Τα Άβδηρα. Μια σύντομη ιστορική επισκόπηση», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 19-22