Είστε εδώ

Ανδρεάδης Θαλής, «Ο καπνός. Αποσπάσματα και στοιχεία από την ομώνυμη εργασία του κ. Θαλή Ανδρεάδη, Γενικού Διευθυντού του Εθνικού Οργανισμού Καπνού», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 24-29