Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «Σημείωση Θρ. Χρ.», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 45