Είστε εδώ

Στεργιόπουλος Κ., «[Συγχαρητήρια επιστολή του Νομάρχη Ξάνθης για την έκδοση του περιοδικού]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 4