Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Φιλοπρόοδος Ένωσις Ξάνθης. Προκήρυξις λογοτεχνικού διαγωνισμού», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 53