Είστε εδώ

Πανδώρα, έτος 2000, τεύχος 7

«Περιεχόμενα», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. (εσώφυλλο)

«Περιεχόμενα», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. (εσώφυλλο)

Ρωμανός Γιώργος, «Νύχτα», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 1

Κύρου Κλείτος, «Η μετάβαση», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 1

Κύρου Κλείτος, «Το τέλος του αιώνα», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 2

Char René, «Ιδού», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 3

Char René, «Σωσίας», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 3

Char René, «Μοιραίος ύπνος», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 3-4

Char René, «Το σφυρί χωρίς αφέντη», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 4

Char René, «[Το περιπλανώμενο σκυλί δεν φτάνει απαραιτήτως στο δάσος]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 4

Char René, «[Από την κολοκύθα πλαταίνει ο ορίζοντας]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 4

Char René, «[Η βλακεία χαίρεται να κυβερνά. Να της πάρουμε τις]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 4

Char René, «[Η ποίηση έχει σαπίσει απ’ αυτούς που βγάζουν τις τρίχες]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 4

Char René, «[Είμαστε σίγουροι πως ένα ποίημα λειτουργεί από τη]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 4

Char René, «Κοινή παρουσία», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 5

Char René, «Για να μην αλλάξει τίποτα», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 6

Char René, «[Ομορφιά έρχομαι να σε συναντήσω στη μοναξιά του]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 6

Char René, «[Εγώ αιχμάλωτος παντρεύτηκα τον αργό κισσό που κάνει]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 6

Char René, «[Σ’ αγαπώ επαναλαμβάνει ο άνεμος σ’ ό,τι κάνει να ζει]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 6

Char René, «Ο φλώρος», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 6

Char René, «Επίσημο μοίρασμα», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 6

Char René, «[Ο ποιητής μετατρέπει αδιάφορα την ήττα σε νίκη τη]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 6

Char René, «[Το ποίημα είναι πάντα παντρεμένο με κάποιον]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 7

Char René, «[Ο ποιητής είναι ο άνθρωπος της μονόπλευρης σταθερότητας]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 7

Char René, «[Το ποίημα είναι ο πραγματοποιημένος έρωτας της επιθυμίας]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 7

Char René, «Φύλλα του ύπνου», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 7

Char René, «[Ν’ αφήσεις γι’ αργότερα το φανταστικό που κι αυτό επίσης]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 7

Char René, «[Κοκκινολαίμη φίλε μου που ερχόσουν όταν το πάρκο ήταν έρημο]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 7

Char René, «[Το ποίημα είναι έξαλλη άνοδος· η ποίηση, το παιχνίδι της]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 7

Char René, «[Λόγος θύελλα πάγος και αίμα θα φτιάξουν τελικά μια παγωνιά κοινή]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 7

Char René, «[Η συγκατάθεση φωτίζει το πρόσωπο. Η άρνηση το ομορφαίνει]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 7

Char René, «[Στο Όρος των Ελαιών ποιος ήταν παραπανίσιος]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 7

Char René, «[Έφτιαξα με τ’ απορρίματα των βουνών ανθρώπους που ν’ αρωματί-]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 7

Char René, «[Είμαστε ίδιοι με κείνα τα βατράχια που μέσα στην αυστηρή]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 8

Char René, «[Το φρούτο είναι τυφλό. Είναι το δέντρο που βλέπει ]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 8

Char René, «[Ο άνθρωπος είναι ικανός να κάνει αυτό που είναι ανίκανος να]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 8

Char René, «Πες», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 8

Char René, «Πάνω στο στρώμα μιας παγωμένης λίμνης», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 8

Char René, «[Μάτια που νομίσατε ότι ανακαλύψατε τη μέρα, ξυπνήσατε τον]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 8

Char René, «Συμβουλή του σκοπού», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 8

Char René, «Η αλήθεια θα μας ελευθερώσει», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 9

Char René, «Στην απελπισμένη», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 9

Char René, «[Όταν η θύελλα μαίνεται υπάρχει πάντοτε ένα πουλί]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 9

Char René, «[Πηγαίνετε στο ουσιώδες. Δεν έχετε ανάγκη από νέα δέντρα]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 9

Char René, «[Πρέπει να φυσάς σε μερικές ανταύγειες για να κάνεις καλό]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 9

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Ρενέ Σαρ (René Char, 1907-1988)», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 9

Μίχας Σταύρος, «Επιζητούσε καθημερινά τον έρωτα», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 10

Μίχας Σταύρος, «Σαν ήλιος ωραίος λαμπερός», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 10

Μίχας Σταύρος, «Λακωνικόν», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 10

Μίχας Σταύρος, «Κι αύριο θάνατος θα είναι», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 10