Είστε εδώ

Char René, «[Η συγκατάθεση φωτίζει το πρόσωπο. Η άρνηση το ομορφαίνει]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 7